Sekretesspolicy & allmänna villkor


All information på denna hemsida har som enda syfte att verka som en generell guide, och är därför inte legalt bindande. Informationen gällande våra objekt baseras på de uppgifter vi fått från säljaren, vilket gör att Rent and Events Balearics S.L. (ansvarig för sidan Rent a Home Mallorca) varken kan garantera, eller hållas ansvarig för dessa. Priser, specifikationer, tillgänglighet och villkor för erbjudandet kan komma att ändras utan föregående avisering. 


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Rent and Events Balearics S.L, med Rent a Home Mallorca som varumärke, är registeransvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och ser till att behandling av dessa sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Rent and Events Balearics S.L
Plaza del Ayuntamiento 4A
07141 Marratxí (Illes Balears)
Spain
NIF: B-16639452


Var lagras dina uppgifter?

De uppgifter vi samlar in från dig lagras på våra servrar och i väletablerade och väl skyddade molnfunktioner.


Hur får Rent a Home Mallorca dina uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter vid flera olika tillfällen, för flera olika syften. Det kan vara i samband med registrering av nyhetsbrev, när du fyller i en intresseanmälan till något av våra objekt, när du kontaktar någon av våra medarbetare, såsom både vid besök på något av våra kontor, via telefon eller vid andra kontakttillfällen, eller när du lämnar dina uppgifter för framtida hyresavtal.


Vilka uppgifter behandlas?

Rent a Home Mallorca behandlar uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter, när det gäller utskick och marknadsföring. 
I samband med avtal för att hyra eller uthyrning av bostäder, samlas även uppgifter om bostaden in, kontaktuppgifter (såsom adress och telefonnummer), kopia på ID-handlingar och annan relevant information som lämnats till oss, samt kontouppgifter och/eller uppgifter om ekonomisk situation vid behov. 
Inför en eventuell uthyrning av hus/lägenhet sparar vi även uppgifter om vilken typ av bostad spekulanten letar efter och annan relevant information som underlättar vårt arbete, så att vi på bästa möjliga sätt kan identifiera och tillfredsställa kundens behov. 


Varför behandlas dina personuppgifter?

Rent a Home Mallorca behandlar dina uppgifter av olika skäl, i första hand för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi gör det också för att kunna tillhandahålla våra kunder med relevant information och god service, när det kommer till utskick som nyhetsbrev och digital marknadsföring. 
Dessutom måste vi, enligt lag, spara dina uppgifter med hänsyn till vår bokföring och vår förpliktelse att följa lagen om penningtvätt.Vem har tillgång till dina uppgifter?

Det är enbart de som jobbar för Rent a Home Mallorca, inklusive konsulter samt webb- och IT-bolag, som har tillgång till dina uppgifter och ansvarar för att dessa behandlas på ett lagligt sätt. Däremot kan dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part när det krävs för att fullfölja avtal vid uthyrning, eller i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
Tredje part i detta avseende kan vara till exempel den andra parten i en avtal, det vill säga hyresgäst respektive hyresvärd, bank, advokat, byggherre eller samarbetspartner, om affären görs i samarbete med en annan mäklare. 
Vid misstanke om brott eller ärenden gällande penningtvättslagen, ges även rättsliga organ tillgång till dina uppgifter. 
Vid en eventuell rättstvist kan dessa även komma att delas med myndigheter, juridiska rådgivare, motparter och domstol. 
Däremot har vi aldrig, och kommer aldrig, byta eller sälja dina personuppgifter till tredje part. 


På vilken rättslig grund bearbetas uppgifterna?

För att vi ska ha rätt att registrera dina uppgifter, krävs att vi har en laglig grund för detta, vilket innebär att informationen ska vara nödvändig för att antingen upprätta ett avtal, att det finns en rättslig förpliktelse eller att det finns ett grundgörande, påvisbart intresse. 
När det kommer till hyresgäster och hyresvärdar av en bostad behöver vi samla in dina uppgifter av flera skäl. För att kunna göra de kontroller som krävs för att förhindra penningtvätt och eventuell finansiering av terrorism, har vi en rättslig förpliktelse. 
Vi behöver dessutom alla dina personuppgifter för att kunna upprätta ett avtal, oavsett om det är en inledande diskussion med en potentiell hyresgäst, skriva ett hyresavtal för en hyresvärd och/eller en hyresgäst. Att skicka ut e-post med information, erbjudande och uppdateringar ligger i vårt berättigade intresse av att marknadsföra Rent a Home Mallorca och vårda våra kundrelationer, då vi arbetar för att på bästa sätt tillhandahålla våra kunder med nyheter och relevant information. 


Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att närsomhelst begära ut information om vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan även kräva att få dem rättade om dessa skulle visa sig vara felaktiga eller irrelevanta. Du kan också begära att vi raderar dina uppgifter, med undantag för pågående ärende, såsom rättslig angelägenhet eller utredning, eller om det föreligger ett lagstadgat krav på att uppgifterna skall lagras, för till exempel bokföring eller på grund av lagen om penningtvätt. 
I de fall där behandling av dina personuppgifter grundar sig i vårt berättigade intresse, vid direktmarknadsföring och nyhetsbrev, har du alltid rätt att välja bort dessa och ges möjlighet att göra det i varje enskilt utskick. I de fall där samtycke givits, har du alltid rätt att dra tillbaka detta när som helst. 


Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar kring vår behandling av dina personuppgifter är du mer än välkommen att kontakta oss på privacy@rentahomemallorca.com. Vi försöker att svara så fort som möjligt, men det kan ta upp till 30 dagar. 
Du har också alltid rätt att lämna klagomål gällande behandlingen av dina uppgifter till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.


Favourite added
Favourite removed
Favourite added
Favourite removed