Ägare - Hyra bostad på Mallorca


Varför hyra ut din fastighet via oss?

En av de viktigaste delarna med att hyra ut din fastighet är att hitta en potentiell och solvent hyreskund. Vår styrka är vårt breda nätverk samt vår väletablerade kunskap i marketing och kommunikation.

Vi känner till marknaden mycket väl och kan ge dig en rimlig prisvärdering för din fastighet.

Med oss har du en objektiv förmedlare vid din sida, som tar hand om både dig och kunden även efter att uthyrningen slutförts.

Vår filosofi för service går mycket längre än att förmedla och hyra ut. Vidare så kollar vi alltid våra kunders anledningar till att de vill hyra samt att de är solventa.


Samtal och prissättning

Vid första mötet besöker vi din fastighet och ordnar professionella bilder för att marknadsföra fastigheten online. Vi kommer att värdera din bostad och föreslå ett pris baserat på antal kvm, område, utrustning, terrassutsikt, fastighetens skick etc. Denna service är helt kostnadsfri.


Vem betalar oss och vad kostar det?

Vårt mäklararvode är 1,5 månaders hyra + moms (21%) för alla fastigheter över 1,000 EUR. För alla fastigheter under 1,000 EUR tar vi en månadshyra + moms. Våra villkor kan även hittas online under varje annons. Undantaget till detta är om bostaden ägs av ett företag, tillexempel ett spanskt S.L. I dessa fall är det enligt lag ägaren som betalar mäklararvodet.


Presentation och publicering av fastigheten

Din fastighet presenteras med professionella bilder och en översiktlig beskrivning på vår hemsida på fyra språk. Innan fastigheten publiceras kommer vi att skicka dig en länk där du kan se hur annonsen blir. Vidare så samarbetar vi med flera stora nationella och internationella webbportaler samt olika samarbetspartners. Vi lägger även ut fastigheter regelbundet på sociala medier såsom Facebook, Instagram, LinkedIn och GoogleMyBusiness, för att nå ut till så många potentiella kunder som möjligt. Många av våra kunder hittar oss via sökmotorer då vi alltid är aktiva och visibla där. Vidare så når vi ut till över 3000 intressenter via våra nyhetsbrev.


Besök

Efter genomförda visningar återkommer vi givetvis till dig med feedback och uppdateringar angående resultatet av visningen.
Det underlättar arbetet om vi kan få en kopia av nycklarna till bostaden. På så vis kan vi snabbt agera på intresseanmälningar och du själv behöver inte anpassa ditt schema efter besöken.


Hyreskontrakt

Om en kund bestämmer sig för att hyra din bostad kommer hyresperioden och inventariet att beslutas gemensamt.
Nästa steg är sedan att skriva ett hyresavtal mellan båda parterna.
Detta måste alltid ske skriftligt, likaså all relevant information såsom persondata av både ägare och hyresgäster (namn, adress, id-handlingar), startdatum och längd av hyresperioden, avtalad månadshyra, deposition samt förbrukningskostnader etc.


Kontraktets längd

Den kortaste hyresperioden på ett långtidskontrakt är 12 månader. Sedan blir hyresperioden och kontraktet automatiskt förlängt i omgångar om 12 månader. Detta sker upp till en maxperiod om totalt fem år. Undantag kan göras om detta har stipulerats i kontraktet eller om hyresgästen skriftligt meddelat att hen inte vill förnya kontraktet inom en uppsägningstid om 1 månad.
Om du inte vill hyra på långtid, utan hellre hyr endast några månader, så måste du skriva ett temporärt hyreskontrakt istället. Du får enligt lag hyra en bostad som inte har korttidslicens för en kortare tid. Detta gäller minst 1 månad, men för att kunna göra detta måste du kunna bevisa att anledningen till att du hyr på så kort tid inte är i turistsyfte. Detta kan vara att du är på ett arbetsuppdrag, pluggar utomlands eller annan giltig anledning till varför du behöver hyra en bostad på kortare tid.


Ägarens ansvar

Ägaren är ansvarig att se till att bostaden du hyr är beboelig och är skyldig att stå för de reparationer som behövs för att upprätthålla detta. Små reparationer som uppstår från vanligt bruk måste däremot hyresgästen själv reparera och stå för.


Andra kostnader

Förbrukningskostnader såsom sophämtning, el, vatten, värme, telefon och internet etc. måste generellt hyresgästen själv stå för.
Fastighetsskatten och förseningskostnader för skötsel av gemensamma utrymmen samt trädgård och poolskötsel i föreningar bör normalt sett vara inkluderade i månadshyran och inte vara hyresgästens ansvar. Undantag kan dock förekomma.


Deposition

Efter det att kontraktet och hyresperioden fullföljts måste hyresgästen ge tillbaka fastigheten i samma skick som hen fick den med undantag från vanliga förslitningar som sker av normal användning. Då fastigheten bör vara ordentligt städad och i perfekt skick vid överlämning är ägaren skyldig att ge tillbaka säkerhetsdepositionen på en gång och inom max en månad.



Långtidsuthyrning eller korttid – Vilken modell passar mig?

De som äger en fastighet, eller de som letar efter en fastighet att köpa frågar ofta vilken modell som passar dem bäst.

Det är värt att överväga båda modeller baserat på följande frågor:

- Vill jag själv nyttja min fastighet på Mallorca ibland eller har jag den i investeringssyfte?

- Har min fastighet korttidslicens eller vilka är kraven att uppfylla för att få en sådan licens?

- Har jag strukturen som krävs för korttidsuthyrning eller kan jag ordna så att det finns på plats (städning, trädgård och poolskötsel, incheckning och kundservice)?

 


Vilken modell är mer lukrativ?

Det finns många variabler att ta hänsyn till när det kommer till korttidsuthyrning, såsom priserna för korttidsuthyrning, antal bokningar, kostnader för agenturer och marknadsföring, personal, undertjänster etc. Allt detta måste tas hänsyn till när du kalkylerar din årliga vinst.

Vid långtidsuthyrning är däremot månadshyran fastställd på ett år eller längre och ett kontrakt skrivs med hyresgästen. Efter det att nycklarna lämnats över tillkommer överlag inga fler kostnader förutom normalt underhåll av fastigheten och eventuella reparationer.


Skatteskillnader

Vid långtidsuthyrning kan ägaren få avdrag på upp till 60% av hyresinkomsten om ägaren är en privatperson (gäller inkomst minus andra avdrag såsom skatter, utrustning, underhåll etc.).

Precis som vid långtidsuthyrning så kan ägaren även få avdrag för semesteruthyrning. Kostnader för el, vatten, gas, ränta, utgifter relaterade till köpet av fastigheten, reparationskostnader, underhåll av fastigheten samt försäkringskostnader kan ge avdrag, men endast för den perioden som fastigheten varit uthyrd. Så i slutändan kan inte ägare som hyr ut sin fastighet i turistsyfte nyttja 60% avdrag som vid långtidsuthyrning.


Jämförelse av tillkommande kostnader

Vid långtidsuthyrning så är det generellt hyresgästen som står för förbrukningskostnader: El, vatten, föreningsavgifter, pool och trädgårdsskötsel etc.

Vid korttidsuthyrning eller semesteruthyrning måste alla kostnader inkluderas i hyran mot kunden och ägaren är fullt ansvarig för kostnader för el, vatten, värme, städning, trädgårdsskötsel, incheckning etc.


Vad gör man om hyran inte betalas eller om fastigheten skadas?

Generellt så betalar alltid semesterboende sin vistelse i förskott, så utebliven hyra förekommer egentligen inte. Som ägare av en semesterbostad kan du anlita försäkringar som täcker skador från hyresgäster. Då är det viktigt att allt vad huset innehar blir registrerat när försäkringen anlitas, så att eventuella skador täcks.

Om du vill försäkra dig mot utebliven hyra och skador på fastigheten vid långtidsuthyrning bör du anlita en försäkring även för detta. Försäkringen kan täcka upp till ett år av utebliven hyra samt skador för upp till EUR 20,000 samt kostnader för advokat och domstol.
Vi hjälper gärna till att anlita denna service.


5 värdefulla tips för fastighetsägare innan fotografering och besök

1. Första intrycket räknas!
Renlighet räknas! Det är viktigt att du ser till att bostaden är prydlig och ren innan fotografering och inför varje visning. Det är även viktigt att terrasser och trädgården är ren och välskött. Sängarna bör vara bäddade, fönster putsade, badrum och kök rena och prydliga. Det är värt att anstränga sig lite här, då första intrycket är det viktigaste.

2. Satsa på inredningen!
Skapa ett välkomnande hem med tillexempel färska blommor, fruktskålar, örter och vackert sorterade handdukar. Detta bidrar till en hemtrevlig känsla.

3. Less is more!
Personlig inredning såsom familjefoton, foton på barn och kläder bör vara undanplockade på dagen som fotograferingen genomförs samt inför visningar. Det är lättare för kunden att föreställa sitt eget hem där när det finns färre personliga saker framme.

4. Sopa undan spåren
Om du har husdjur rekommenderar vi att du håller dem borta under visningen. De flesta älskar djur men alla älskar inte att ha dem i hemmet. Plocka undan sängar, matskålar och leksaker och se till att inga katt eller hundhår är synliga.

5. Släpp in ljuset!
Öppna upp luckor, fönster och gardiner och tänd lamporna i rummen. Även om lägenheten är ljus så kommer bilderna se mycket bättre ut om du släpper in så mycket ljus som möjligt. När det kommer till att skapa ett trevligt och välkomnande hem så är ljuset något av det viktigaste


Kontakta oss!

Thank you for your e-mail!


Favourite added
Favourite removed
Favourite added
Favourite removed